ANBI Status

De lokale radio met het oog op betrokken zijn

ANBI Status
Radio Midland

Onderstaand de informatie betreffende de ANBI status. Aanvullende vragen, neem contact met ons op. Dit kan via bestuur@radiomidland.nl

Naam van de algemeen nut beogende instelling Stichting Lokale Omroep Midden-Nederland

Fiscaal nummer (RSIN): 8016.79.679
Handelsregister: 41190055Voorzitter
Henk Janssen

Penningmeester
Jacob Germs

Secretaris
Gerrit van de Haar

Beschikbare Downloads

laatste update: 11.02.2022

Bekijk het beleidsplan van Radio Midland (incl. missie, visie), huishoudelijk reglement, jaarrekening en statuten.
Door de klikken op de onderstaande knoppen zal een bestand (.pdf) gedownload worden.

Beleidsplan
Huishoudelijk reglement
Jaarrekening
Statuten

Doelstelling

Artikel 3 van de statuten:

“De stichting heeft tot doel:

  1.  het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente of gemeenten waarvoor zij door het Commissariaat voor de Media als publieke lokale media-instelling is aangewezen; hierna te noemen het verzorgingsgebied;
  2. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in het verzorgingsgebied waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen;
  3. zij gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op het verzorgingsgebied;
  4. zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van haar doel bevorderlijk zijn;
  5. zij beoogt niet het maken van winst;
  6. zij is niet dienstbaar aan het maken van winst door derden.
  7. De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als zodanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst.”

    Meer over ANBI vindt u hier.

Online luisteren naar Radio Midland?

Luister Radio