Nieuwe gemeenteraad Veenendaal geïnstalleerd.

Veenendaal – Op woensdag 30 maart zijn de gekozen leden van de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering in Veenendaal geïnstalleerd. Alle raadsleden legden een eed of de verklaring en belofte af.


Op woensdag 30 maart zijn de nieuw verkozen raadsleden voor de bestuursperiode 2022-2026 geïnstalleerd. De beëdiging van de nieuwe raadsleden is altijd een bijzonder moment. Sommigen legden de eed af, anderen de belofte. Deze 33 gekozen inwoners gaan zich de komende vier jaar inzetten voor Veenendaal. De voorzitter sprak de nieuwe raadsleden toe en wees in zijn speech op het belang van democratie en vertrouwen: “U zit hier niet voor uzelf, niet voor uw partijbelang of slechts voor de kiezers die op u gestemd hebben, u zit hier voor alle inwoners van ons mooie Veenendaal en hún belangen.” 

Standaard afbeelding
Radio Midland
Artikelen: 7