Nieuwe gemeenteraad Renswoude geïnstalleerd.

Foto: Janine Beijer

Renswoude – Op woensdag 30 maart zijn de gekozen leden van de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering in Renswoude geïnstalleerd. Alle raadsleden legden een eed of de verklaring en belofte af.


De gemeenteraad van Renswoude bestaat uit 11 raadsleden. De voorzitter van de raad is burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist. De raad wordt bijgestaan door de griffier, de heer M.H.T. Jansen.

De actieve politieke partijen zijn:

  • ChristenUnie (2 zetels)
  • Dorpsbelang Renswoude (3 zetels)
  • CDA (1 zetel)
  • SGP (3 zetels)
  • VVD (2 zetels)

In Renswoude heeft 70,9 % van de kiesgerechtigden op 14, 15 en 16 maart gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te stemmen voor de nieuwe gemeenteraad.

De 11 raadszetels voor de periode 2022-2026 zijn als volgt verdeeld

Zetelverdeling 2022
Partij2022(2018)
1. ChristenUnie2(4)
2. VVD2(2)
3. SGP3(2)
4. Dorpsbelang Renswoude3(2)
5. CDA1(1)
Standaard afbeelding
Radio Midland
Artikelen: 7